Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Proiectul Campanie transfrontalieră pentru protejarea valorilor naturale

Detalii

Autor: APM Satu Mare,
Adăugat: 2010-09-16 15:33:00
Ultima actualizare: 2010-10-05 09:19:09

Taguri

La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Dezvoltare Teritorială şi Gestionarea Mediului  Szabolcs-Szatmar – Bereg – Nyíregyhaza (Ungaria), în cursul lunii ianuarie 2009, s-a depus spre finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (FEDR) proiectul Campanie transfrontalieră pentru protejarea valorilor naturale (în judeţele Szabolcs -  Szatmar - Bereg şi Satu Mare), în care APM Satu Mare are calitate de partener.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 74.280,38 Euro

Din care:

 LP (partea maghiară): 55.981,34 Euro,

PP1 (partea română): 18.299,04 Euro

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Decembrie 2009 - Noiembrie 2010

 

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul proiectului este conştientizarea populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei, informarea privind avantajele pe care le poate oferi reţeaua ecologică, ce pot contribui la dezvoltarea economică a zonei şi la creşterea condiţiilor de trai ale locuitorilor şi a valorii de atracţie a zonei. Grupurile ţintă direct sunt locuitorii din cadrul proiectului (cca. 31.000 loc.), iar indirect toţi locuitorii din ambele judeţe (951.000 loc).

Obiectivul general al proiectului este ameliorarea valorilor  naturale  în regiunile de frontieră, formarea conştiinţei ecologice a populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

–Deţinerea documentaţiilor potrivite referitoare la siturile Natura 2000 din judeţele

Sz.-Sz.-B.şi Satu Mare

–Intensificarea activităţii de conştientizare a populaţiei ţintă

–Asigurarea informaţiilor corespunzătoare pentru un număr mare al populaţiei.

 

2. REZUMATUL PROIECTULUI:
Datorită caracterului de frontieră, cele 2 judeţe (Satu Mare şi Szabolcs Szatmar Bereg)  au arii naturale protejate comune, ale căror conservare este o sarcină comună.

Din acest motiv este indispensabil oferirea informaţiilor referitoare la reţeaua ecologică Natura 2000 pentru locuitorii din zonă ţintă,  conştientizarea pe termen lung a  populaţiei, formarea continuă a viziunii ei şi educarea ecologică., deoarece apare ca şi scop comun protejarea valorilor naturale precum şi a florei şi faunei sălbatice.
 Deoarece s-a ridicat problema, ca locuitorii din zonele ţintă să fie informaţi de posibilităţile şi de avantajele oferite de reţeaua ecologică, cu obligaţiile legate de aceasta, şi de etapele realizării posibilităţilor, scopul proiectului este conştientizarea populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei.
 În ambele părţi ale graniţei, înştiinţarea privind importanţa reţelei Natura 2000, ajută la dezvoltarea economică a zonei, la ameliorarea condiţiilor de trai a populaţiei.

Grupurile ţintă care beneficiază în mod direct de rezultatele proiectului  sunt locuitorii din zona de frontieră (cca. 31.000 loc.), iar indirect toţi locuitorii din ambele judeţe (951.000 loc). Proiectul este alcătuit din 7 activităţi: de pregătire, de management comun, manifestări de proiect, elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de acţiune, studiu de evaluare campanie.), realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii. Prin activităţile de comunicare se vor realiza conferinţe de presă , broşuri,  film DVD şi pagină web.

Pachetul informativ care va fi realizat în cursul proiectului va ajunge la toţi locuitorii celor 2 judeţe prin intermediul mass-media, campanii de conştientizare,  respectiv prin broşuri, astfel  va putea fi informat un public cât mai larg. Astfel, publicul ţintă, în baza informaţiilor primite, va fi mai sensibil la necesitatea protejării valorilor naturale şi va contribui la crearea unui mediu de trai mai bun.

 

3. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SZABOLCS-SZATMAR-BEREG- UNGARIA

1. Activităţi de pregătire:
            -traducerea Anexelor şi a Formularului de cerere de finanţare

2. Activităţi de management al proiectului: coordonarea proiectului,  treburi administrative privind      îndeplinirea proiectului,  coordonarea îndeplinirii activităţilor de proiect, urmărirea evoluţiei    proiectului prin asigurarea raportărilor si a referatelor aferente

3. Manifestări de proiect: 2 consfătuiri de lucru şi conferinţa de închidere – Nyíregyháza

4. Elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de acţiune, studiu de evaluare campanie)

5. Realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii:
            -  Iniţiere de proiect pentru elevii din instituţiile de învăţământ
            -  3 dezbateri publice în localităţile:

6. Achiziţia cortului (stand publicitar) şi a banner-ului

7. Activităţile de comunicare:
            - conferinţă de presă la Nyíregyháza
            - realizarea de broşuri, film DVD cu ariile naturale protejate din judeţ şi a paginii web.

 

4.  ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SATU MARE

1. Activităţi de pregătire:
            -două întâlniri de lucru în Satu Mare în faza premergătoare predării proiectului
            -traducerea Anexelor şi a Formularului de cerere de finanţare

2. Activităţi de management al proiectului: coordonarea proiectului,  treburi administrative privind îndeplinirea proiectului,  coordonarea îndeplinirii activităţilor de proiect, urmărirea evoluţiei proiectului prin asigurarea raportărilor si a referatelor aferente

3. Manifestări de proiect: 3 consfătuiri de lucru

4. Elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de  acţiune, studiu de evaluare campanie)

5. Realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii:
            -  Iniţiere de proiect pentru elevii din instituţiile de învăţământ
            -  3 dezbateri publice în localităţile: Turulung, Carei şi Andrid

6. Achiziţia cortului (stand publicitar) şi a banner-ului

7. Activităţile de comunicare:
            - conferinţă de presă la pornirea proiectului la Satu Mare
            - realizarea unui film DVD cu ariile naturale protejate din judeţ şi a paginii web.

 

5. REZULTATELE PROIECTULUI

- Pentru  participanţii la manifestările proiectului: Organizatorilor şi participanţilor seminariilor de specialitate, a conferinţei de închidere (instituţii publice, ONG-uri) şi a studiului de specialitate prin întărirea relaţiilor de parteneriat, creşterea colaborării, schimbul de experienţă, poate genera o colaborare care poate da naştere la noi proiecte transfrontaliere. 
Participanţii la campania de conştientizare:  în rândul  instituţiilor de învăţământ şi elevii lor, precum şi participanţii la informarea publicului creşte devotamentul faţă de păstrarea valorilor naturale. Cei vizaţi se pot pregăti pentru proiectele specifice, datorită căreia creşte forţa de menţinere a populaţiei din zonă. Creşte vânzarea produselor autohtone, valorificarea lor pe piaţă.
- Pentru grupul ţintă indirect al proiectului: Campania aduce o îmbunătăţire în viziunea  populaţiei ambelor judeţe, în zonele defavorizate se poate realiza menţinerea zonei rurale.
Realizarea programului contribuie la dezvoltarea economică, deoarece, odată cu cunoaşterea posibilităţilor oferite de siturile Natura 2000,  va creşte şi numărul proiectelor legate de  NATURA 2000. Materialul video are ca scop de a face cunoscută zona, ceea ce ar avea ca rezultat un număr mai mare de turişti.  Parteneriatul format mai devreme, noile relaţii  care sunt rezultatul  proiectului, elaborarea structurilor  comune, în viitor se pot extinde, asigurând efectele pe termen lung al proiectului.

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA  CONSERVĂRII VALORILOR NATURALE DIN ZONELE DE IMPACT ALE PROIECTULUI

Reţeaua ecologică europeană Natura 2000 a ariilor naturale protejate asigură conservarea biodiversităţii prin protejarea habitatelor de importanţă comunitară şi a florei şi faunei sălbatice. Însă bazele specifice ale reţelei nu au fost destul de bine mediatizate, astfel populaţia şi proprietarii de terenuri de pe aceste situri nu au aflat de avantajele şi obligaţiile legate de reţeaua ecologică. Proiectul a fost elaborat bazându-se pe lipsa acestor informaţii, deoarece pentru cei implicaţi direct se pot prezenta posibilităţile şi avantajele  oferite de reţeaua ecologică, dar şi obligaţiile legate de aceasta, astfel necesitatea campaniei este indiscutabilă.

 

SITURI NATURA 2000 IMPLICATE IN PROIECT:

”LUNCA INFERIOARĂ A TURULUI” ROSPA0068    S = 20.126,5 HA

”RÂUL TUR” ROSCI0214   S = 20.953,0 HA

 

- Siturile Natura 2000 sus menţionate cuprind şi rezervaţia naturală “RÂUL TUR” având o suprafaţă de 6.212,0 HA.

“CÂMPIA NIRULUI – VALEA IERULUI” ROSPA0016  S=38.682,1 HA JUD. SM-BH ( 23.364,0 HA- SM )

”CÂMPIA CAREIULUI” ROSCI0020 S = 24.224,0 HA, JUD. SM-BH  (15.019,0 HA SM )

”CÂMPIA IERULUI” ROSCI0021 S = 21.785,0 HA JUD. SM – BH  ( 7.842,0 HA - SM)

 

-Situri Natura 2000 “CÂMPIA NIRULUI – VALEA IERULUI” şi ”CÂMPIA CAREIULUI” cuprind următoarele rezervaţiile naturale:

”DUNELE DE NISIP FOIENI” ( 10HA )

”PĂDUREA DE FRASIN URZICENI” ( 38 HA )

”MLAŞTINA VERMEŞ” ( 10 HA )


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.